Vibrodiagnostika pro každého

Až 95% všech poruch lze demonstrovat na jednoduchém stroji

1) Statická nevývaha

 

 • V praxi se téměř nevyskytuje
 • Vibrace na otáčkové frekvenci, vyjímečně i na druhé harmonické
 • Amplituda složek roste s kvadrátem otáček

2) Dynamická nevývaha

 • V praxi nejčastější případ nevývahy
 • Vibrace na otáčkové frekvenci, vyjímečně i na druhé harmonické
 • Amplituda složek roste s kvadrátem otáček

3) Rovnoběžná nesouosost

 • Výrazné radiální vibrace
 • Fázový posun v radiálním směru na spojce o 180°
 • Obvykle převládá 2. harmonická otáčkové frekvence, ale může dojít i k výskytu vyšších harmonických

4) Úhlová nesouosost

 • Výrazné axiální vibrace
 • Fázový posun v axiálním směru na spojce o 180°
 • Výrazná 1. a 2. harmonická, případně i 3. harmonická

5) Mechanické uvolnění

 • Výrazná 1. i 2. harmonická
 • Menší subharmonické 0.5, 1.5, 2.5…

6) Závady ložiska

Poruchy ložiska lze měřit ve třech fázích:

 • První fáze – emitování akustické emise – obtížně určitelné
 • Druhá fáze – obálková analýza v pásmu 0.5 – 15kHz, popř. použití metody BCU
 • Třetí fáze – výskyt ložiskových frekvencí ve spektru – výpočet dle vzorců níže

Závada vnějšího kroužku:

Závada vnitřního kroužku:

Závada kuličky (válečku):

Závada klece:

BD…průměr kuličky (válečku)

PD…roztečný průměr

ß…úhel dotyku kuličky

fr…otáčková frekvence

Měření druhé fáze poškození ložiska v pásmu 0.5 – 15kHz:

7) Závady převodovky

 • závady produkují postranní složky okolo zubových frekvencí převodovky (GMF) a okolo jejich harmonických
 • postranní složky mají odstup o velikosti otáčkové frekvence

Zubová frekvence:

fR1…otáčková frekvence hnacího kola

fR2…otáčková frekvence hnaného kola

z1…počet zubů hnacího kola

z2…počet zubů hnaného kola