Online monitory

Online monitory jsou určené pro trvalé namontování na stroj, kde budou hlídat zadané parametry, např. teplotu, vibrace a jiné.

Online monitory běží nepřetržitě 24hodin denně, proto nejsou vhodné na nošení s sebou k počítači. Komunikace a získávání dat probíhá po internetu přes server, ke kterému se připojují uživatele, klienti, jenž chtějí daná data sledovat a samotný přístroj nastavovat a ovládat.

Vyzkoušejte náš nový simulátor 2500CV!

Online monitory řady 2500

Jedná se o celokovový přístroj, který vydrží i ty nejdrsnější podmínky.

Jedná se o technologii „everything inside“, takže ke své vlastní činnosti nepotřebuje stahovat žádná data.

Přístroj je vybaven světelnými diodami, které zobrazují aktuální stav měřeného stroje. Při překročení doporučených hodnot do kritických, sepne přístroj limitu L2 a měřený stroj odstaví, aby nedošlo k jeho destrukci.

Tyto šestikanálové univerzální měřicí jednotky jsou použitelné jako velmi spolehlivé zabezpečovací přístroje (vypnutí stroje pokud jakákoliv z monitorovaných veličin překročí nastavenou limitu), stejně jako diagnostický přístroj (díky frekvenční analýze s vysokým rozlišením, trendům, postmortem, historii, atd…)

Typ přístroje je dán interním firmwarem díky univerzální společné hardwarové platformě a může být také přizpůsoben dle požadavků zákazníka.

Přístroje mají univerzální vstupní obvody možňující připojení všech běžně používaných snímačů (CCLD/ICP akcelerometry, rychlostní snímače s DC napájením, snímače dráhy). Teplota je měřena pomocí čtyř Pt100 vstupů s třídrátovým připojením.

Kompletní nastavení přístroje lze provádět jak lokálně (přes klávesnici a displej), tak i vzdáleně (prostřednictvím PC programu přes Internet).

Změna firmware může být provedena vzdáleně u zákazníka prostřednictvím ModBus sběrnice.

Provedení přístroje na lištu DIN, v krabici s IP 67, příprava na Eurokarty do 19” racku.

Přístroje řady 2500 mohou komunikovat pomocí protokolu ModBus nebo pomocí Ethernetu. Standartně jsou přístroje zapojeny k lokálnímu serveru, který může být připojen do internetu, a zároveň kontrolovány lokálním klientem. Ethernet umožňuje i fungování přístrojů samostatně a pouze jejich vzdálenou kontrolu serverem.

 

Několik příkladů zapojení: