My a BKV

Proč jsou přístroje BKV a Viditech podobné

V roce 2008 jsme podepsali smlouvu o Smlouvě budoucí s panem Prezidentem firmy BKV  panem Ekvallem při návštěvě firmy Vibroservis spol. s r.o. v Brně po prezentaci naší přístrojové techniky – viz prezentace Viditech – Technics for Vibrodiagnostic 2008

Za BKV byli přítomni:

Prezident pan Ekvall, pan Adolf Siegl. Pan Ing. Vála. S firmou BKV přicestoval i pan O, zprostředkovatel kontaktu mezi BKV a Vibroservisem který již před tím pomohl prodeji naší přístrojové techniky do USA. Pan O. byl tehdejší učitel, příznivec a přítel Vibroservisu.

Důležité: Všem jmenovaným účastníkům jsme sdělili, že první generace přístrojů, kterou jsme prezentovali, má zásadní nedostatek v malé interní paměti RAM  procesoru (DSP, 32 kB) a že už máme téměř hotový přístroj s pamětí RAM tenkrát dostačující s rezervou (256 kB).

V roce 2009 jsme podepsali smlouvy o koupi přístroje VC-1500 (s akceleračními snímači) a jeho výrobě pro BKV a smlouvu o vývoji pro BKV. Obě smlouvy byly (až na platbu za VC-1500 se kterou jsme byli spokojeni) pro Vibroservis velmi nevýhodné, ale spoluvytvářel je pan O, kterému jsme věřili. Věřili jsme mu také proto, že jsme mu platili poměrně vysokou provizi (10% z naší prodejní ceny 1 ks dodaného přístroje VC-1500 firmě BKV).

V roce 2010 jsme prezentovali v Německu přístroj VC-1500 NEW (interní RAM 256 kB + Eprom 1 MB). Přístroj VC-1500 NEW byl panem Ekvaleem odmítnut.

V roce 2011 jsme nabídli k předvedení a prodeji přístroj Vibrologger (kopaktní vibroanalyzátor). Byl panem Ekvallem také odmítnut. O něco později jsme požádali BKV o spolufinancování vývoje miniaturizace Vibrologgeru, kterou jsme měli patentovanou. Byly jsme panem Ekvallem odmítnuti. Přibližně v té době nám začala dávat firma BKV veřejně na jevo, že si začne vyrábět přístroje VC-1500 v Německu sama a také jsme se doslechli, že pan O bude vyrábět ve spolupráci se Švýcarskou firmou přístroje konkurenční k našim přístrojům.  Panu O jsme přestali platit provizi za zprostředkování, neboť jsme z jiného zorného úhlu viděli, že si vlastně platíme za zničení.

To vše vedlo k nutnosti vlastní likvidace Vibroservisu, který ztrátou objednávek VC-1500 přestal mít možnost platit vývojové pracovníky.

Na štěstí jsme mohli pokračovat ve vývoji ve firmě Viditech, a od roku 2016 máme hotové univerzální přístroje třetí generace s funkcemi, o kterých konkurence (i ta Švýcarská firma, s panem O) teprve uvažuje.

Protože někdy na přelomu 2015/16 odchází od BKV pan Prezident Ekvall, který podle mého názoru s panem O cíleně zničil Vibroservis, obrátili jsme se na BKV s nabídkou inovovaného VC-1500 NEW z roku 2010  (s RAM 256) na VDT-1550 již třetí generace od roku 2015 (s RAM 16 MB), protože původní VC-1500 by neměl být ve vlastním zájmu BKV již na trhu (kvůli důsledku malé kapacity RAM).

Pan Siegl pokračuje bohužel v politice pana Ekvalla a obnovení spolupráce s Viditechem odmítá. Zvlášť pikantní je odmítnutí Vibrologerru s vysvětlením, že pracují (nebo spolupracují) na vývoji vlastního kompaktu, jestliže již od roku 2011 existuje patenty Vibrologger (chráněný patenty z roku 2012, 2016 a patentovou přihláškou 2017)

Protože odmítnutí VC-1500 NEW (= VDT 1550) nemá už ani takovou logiku (tak jako nemělo logiku odmítnutí pana Ekvalla), musím se obávat, že oba pánové vsadili na likvidaci – pan Prezident Ekvall na likvidaci Vibroservisu, která se mu povedla, a pan Siegl na likvidaci Viditechu, která se mu zatím nepovedla.

Tato záležitost je toho času v šetření. Máme určité poznatky, že je snad na trhu existuje přístroj VC-1550 v hliníkové krabici (IP 65) který je nabízen prozatím neznámým subjektem jako alternativa zákazníkům Viditechu. Je třeba se podívat, komu to slouží

Prohlašujeme odpovědně, že jde buď o ukradený přístroj, nebo o plagiát, v nejhorším případě o kombinaci.