HLEDÁME INVESTORA PRO VÝROBU UNIKÁTNÍHO PŘÍSTROJE

 Získali jsme patent na přístroj Vibrologger

 

V roce 2011 jsme vyvinuli Vibrologger.  Firma Bruel & Kjaer Vibro (dále BKV), se kterou jsme tehdy měli smlouvu o vývoji přístrojů s Digitálním Signálním Procesorem (dále DSP), a která byla zároveň výhradním prodejcem našich přístrojů ho omítla dát na trh.

Chtěli jsme VibroLogger ještě více zatraktivnit a protože už uměl vše, tak zbývalo jeho výrazné zmenšení.  Toho jsme chtěli dosáhnout integrací diskrétních  součástek našeho zapojení na čip.

To je práce pro specializovaný tým z oboru mikroelektronika. Jejich specialisté  nemusí tedy vědět nic o vibracích a už vůbec nepotřebují a nemají k dispozici interní program DSP.  Předělávání schématu elektroniky na čip a vývoj samotného čipu začalo šest pracovníků Ústavu mikroelektroniky VUT Brno (mimo jiné pan docent F. a pan docent H.)  na smlouvu o dílo.   Když nám bylo jasné, že vývoj speciálního čipu bude velmi drahý, chtěli jsme finanční spoluúčast firmy BKV . Byla také odmítnuta a její odmítnutí mimo jiné potvrdilo, to co jsme již tušili, a sice že si BKV přeje naši firmu zlikvidovat.

Finanční zajištění projektu jsme potom hledali v žádosti o dotaci s VUT Brno TAČR. (TA02010603)

Před podáním žádosti o dotaci  podal Viditech (pro jistotu) přihlášku patentu PV 2011-528, která je schematicky znázorněna na obrázku a je platná a týká se žádosti TA02010603.

Dotace TA02010603 byla  zamítnuta.

Následující rok jsme podali s VUT (ale s jiným ústavem a jinými lidmi (doc. B, Ph.D. H,….. a jiným tématem, přičemž Ph.D. H byl náš dlouhodobý externí spolupracovník, se kterým jsme měli podepsánu smlouvu o mlčenlivosti a byl pro nás klíčový ) žádost o dotaci TA03011279. Tam jsme měli spolu s VUT řešit identifikaci poruch strojů přímo našimi přístroji (nikoliv na PC, jak to provádí konkurence). Této žádosti bylo sice vyhověno, ale nastal PROBLÉM:

Ustav Mikroelektroniky VUT totiž požádal znovu o dotaci TE02000202  zjednodušeně řečeno na patent Viditechu.

A dotaci TE02000202 VUT obdrželo. A hotovou část firmy Viditech (do které měl Viditech nainvestováno v té době nejméně 50 mil Kč) nahradilo VUT budoucím vlastním vývojem, který bude pravděpodobně ukončen v roce 2019.  Bez jakéhokoliv vysvětlení VUT převedlo pana Ph.D. H. z projektu  TA03011279 do projektu TA???????. A za cca 3 mil Kč, které převedl Viditech v rámci dotace TA03011279 na VUT obdržel práci, která se dá ohodnotit nanejvýš  0,4 miliony Kč.  VUT tedy nastartovala na hotovém projektu Viditechu projekt konkurenční.

A nejhorší na konec: Když VUT v tomto projektu scházely (pravděpodobně praktické) zkušenosti, obrátilo se o spolupráci nikoliv na Viditech, ale na konkurenci Viditechu, firmu Profess, (a tím pravděpodobně  na americkou firmu Emerson a švýcarskou firmu MCM, které s Professem spolupracují ), dále přizvalo k projektu další firmy  a vysoké školy.  Všichni samozřejmě nenápadně dávají vědět, jaký skvělý přístroj připravují. A to, že vím, že nemohou vymyslet nic jiného, než co už dávno Viditech má, zákazníka dnes nezajímá a Viditechu nepomůže.

Všichni, kteří se tohoto podle mne nefér projektu zúčastňují, nerespektují patentovou přihlášku (PV 2011-528 Viditechu To vím, pověřil jsem bezúspěšně AK rozesláním nabídky na prodej tohoto patentu) ani novější patentovou přihlášku na vylepšení programu Vibrologgeru z roku 2015.

To, co znázorňuje leták  je dnešní VibroLogger s identifikací poruch, který je  předmětem nové patentové přihlášky  z roku 2017.

Dnešní Vibrologger (kromě zabezpečení v pásmu ISO) signalizuje ledkami upozornění: na nevývahu, nesouosost, stav ložiska a jiné případy. Pokud se příslušná ledka rozsvítí (výstraha), můžete si vyčíst podrobné záznamy všech veličin (rychlost vibrací, zrychlení vibrací, teplota ložiska (Pt100 ve špičce šroubu) včetně analýz ) z inteligentního záznamníku přes Bluetooth chytrým telefonem.