Detekce závad

Naše přístroje automaticky zjistí příčinu problému na Vašem stroji.

 

Typy přístrojů pro monitorování a diagnostiku

 

 

Tyto přístroje automaticky detekují typ závady a upozorní na něj

Monitorujeme vibrace nerotujících dílů stroje v závislosti na otáčkách a včas oznámíme jejich uvolnění.

Vibrace rotující části detekují nechtěný posun těžiště rotační části stroje.

Závady vznikají i chybou spojení hnací a hnané části. Kontrolujeme jejich precizní souosost.

Při poruše spojky vzniká úhlová nebo rovnoběžná nesouosost.

Ložiska patří k nejnamahánějším částem. Sledujeme jejich opotřebení.